DUÅ - De Utrolige År

Få en god start – det giver tryghed

Tilbud til far og mor

At blive forældre kan være en stor omvæltning med en travl hverdag med den lille nye baby. Midt i det hele begynder spørgsmålene hurtigt at melde sig: Hvem er han eller hun? Hvem er jeg/vi som forældre? Hvad er godt for barnet, og hvordan ved vi, hvad barnet vil?

I Aabenraa Kommune får nybagte forældre derfor muligheden for at deltage i forældrekurset De Utrolig År Baby (DUÅ) Kurset er både for mødre og fædre, som ser et behov for at blive styrket i forældrerollen. Formålet er, at jeres nye familie får de bedste muligheder for en god start sammen!

Hvad er DUÅ Baby?

Kurserne har til formål at styrke voksen-barn relationen og opbygge forældres evne til at styrke barnets sociale, følelsesmæssige og sproglige udvikling. Mange undersøgelser viser, at DUÅ hjælper børn og forældre til at være sammen på en mere rar måde. Ofte får man et mere harmonisk familieliv, fordi frustrationer kommer til at fylde mindre i hverdagen.

Hvordan foregår forældrekurset?

DUÅ Baby er et gruppeforløb, hvor ca. 8 forældrepar med deres spædbørn mødes i 2 1/2 time 9 gange i løbet af barnets første leveår. Børnene er ca. 2-4 måneder, når kurset starter. Kurset afholdes af to gruppeledere, som har erfaring med børn og familier i deres daglige arbejde.

På kurset arbejdes der med temaer såsom:

  • At blive familie
  • At knytte bånd mellem barn og forældre
  • At læse barnets signaler og tegn
  • At forstå og håndtere gråd
  • At hjælpe barnet med at falde til ro
  • At stimulere barnets motorik, sprog og sanser
  • At skabe rutiner i hverdagen
  • At få hjælp, støtte og tid til sig selv og hinanden som forældre
  • At sørge for barnets sikkerhed

Du er selv aktiv på møderne, hvor der vises videoklip om de forskellige temaer, som i derefter diskuterer i gruppen.

Vi laver praktiske øvelser med børnene, og der vil være små hjemmeopgaver i forhold til de temaer, vi arbejder med.

Tilbuddet er både for forældrepar og enlige. Er du enlig vil det være godt, at tage en ledsager med så du har nogen, at tale med om alt det du oplever på kurset. Tilmelding sker pr. mail til tidligforebyggelse@aabenraa.dk  med oplysning om navn, by, tlf. nr., barnets fødselsdag eller termin.