Café særlig

Café særlig (virtuelt) er aflyst onsdag d. 12. maj

Café Særlig

- Et månedligt cafétilbud til forældre der har børn med særlige behov og udfordringer.

Det kunne være børn med en udviklingsforstyrrelse som autisme eller en psykisk diagnose som ADHD og angst. Det kunne også være børn som har et medfødt fysisk handicap eller en sjælden sygdom.

”Café særlig” vil være et mødested hvor forældre kan møde og tale med andre forældre, hvis børn heller ikke udvikler sig som flertallet.

Der vil være fokus på netværksdannelse og mulighed for åben rådgivning.

Der kan eksempelvis rådgives omkring struktur i hjemmet, håndtering af problemfyldt adfærd og om de muligheder der kan opsøges i det offentlige og diverse organisationer.

Mødested: Nygade Huset den 2. onsdag hver måned kl. 15.15-17.00

 

Kirsten er konsulent i Tidlig Forebyggelse, med mange års erfaringer med rådgivning af forældre der har børn med funktionsvanskeligheder.

Liv Wistisen er psykolog i Tidlig Forebyggelse, hvor hun arbejder med rådgivning og vejledning af forældre til børn, som har en psykiatrisk diagnose.

Drop ind uanmeldt – du er velkommen. Der vil være kaffe på kanden og lidt til ganen.