Gå til hovedindhold

Strategiske spor for Børn og Familie

Aabenraa-modellen er Børn og Families rammesætning af arbejdet med potentielt udsatte børn og deres familier i Aabenraa Kommune.

Indhold

  Aabenraa-modellen

  Modellen bygger på et centralt værdisæt suppleret med fire konkrete strategiske spor der tilsammen understøtter Aabenraa Kommunes mission om at skabe det gode liv sammen med den enkelte borger. Børn og Families vision er at alle familier i Aabenraa Kommune er kompetente og selvstændige aktører i eget liv.

  Dermed bliver hverdagslivet pejlemærket for Børn og Families indsatser. Med hverdagslivet menes der ikke det gennemsnitlige liv men derimod det enkelte individs nuværende hverdagsliv. Ethvert menneske indgår dagligt i et hverdagsliv der kan have mange nuancer og livsformer men som alle udgør bagtæppet for den enkeltes muligheder for at opnå det gode liv. I Børn og Familie i Aabenraa Kommune vil vi tage udgangspunkt i den enkeltes hverdagsliv og ved at lade vores indsatser tage udgangspunkt i hverdagslivet tror vi på at vi kan skabe den mest relevante udvikling for alle de børn og familier som vi kommer i kontakt med.

  I ethvert menneskes hverdagsliv er der et netværk. Aabenraa-modellen handler om at gå på opdagelse i disse netværk ud fra en forståelse af at selv de mindste netværk rummer ressourcer der kan udgøre den altafgørende forskel når vi hjælper med at få øje på dem og bringe dem i spil. Vi insisterer på at inddrage netværket da det rummer de varige relationer der skal være med til at holde fast i og understøtte de positive forandringer i familiernes hverdagsliv.

  Vi vil have hurtig og smidig adgang til hjælp når der er brug for den. Derfor har vi i Aabenraa skabt direkte adgang til de tidligt forebyggende foranstaltninger for både borgere og professionelle. Opmærksomheden på tidsperspektivet gør sig gældende i alle dele af Børn og Familie på tværs af myndighed og udfører. Vi tror på at den hurtige og direkte adgang til hjælp når man har brug for det er med til at skabe en målrettet udvikling i samarbejde med familierne og med respekt for den motivation der ligger hos den enkelte familie. Derfor udvikler vi i alle vores indsatser og mål sammen med familierne. Vi insisterer på at inddrage familierne for uden deres motivation og ejerskab kan vi ikke skabe de varige forandringer som vi hele tiden stræber efter.

  Aabenraa-modellen handler i sin enkelthed om at vi på baggrund af den nyeste viden og med udgangspunkt i en tro på at alle familier og netværk rummer ressourcer vil være med til at skabe varige forandringer for familierne i Aabenraa Kommune. Dermed understøtter vi familiernes bestræbelser på at skabe hverdagsliv hvor de kan agere som selvstændige kompetente aktører og således skabe det gode liv i Aabenraa Kommune.

  De strategiske spor

  De fire konkrete strategiske spor i Børn og Familie der tilsammen understøtter Aabenraa Kommunes mission om at skabe det gode liv sammen med den enkelte borger er:

  • Mødet med Børn og Familie i hverdagslivet
  • Digitalisering i hverdagslivet
  • De gode indsatser i hverdagslivet
  • Samarbejde i hverdagslivet

  Mødet med Børn og Familie i hverdagslivet

  Vi møder børn, unge og deres familier med en respektfuld tilgang og ambitionen om at vi fælles skaber en positiv forandring.

  Det betyder at:

  • Vi er let tilgængelige i vurderingen af indsatsen med fokus på tidsperspektivet
  • Vi insisterer på gensidigt forpligtende samarbejde med børn, unge og deres familier med fokus på at bevare forældreansvaret
  • Vi motiverer netværket til at tage ansvar og være aktive medspillere

  Digitalisering i hverdagslivet

  Vi inddrager digitalisering målrettet i mødet med børn, unge og deres familier.

  Det betyder at:

  • Vi benytter digitalisering til at skabe flere muligheder for øget tilgængelighed
  • Vi benytter digital kommunikation til inddragelse af børn og unge
  • Vi benytter digitalisering kreativt i mødet med børn, unge og deres familier

  De gode indsatser i hverdagslivet

  Vi udvikler gode indsatser i et samarbejde med børn, unge, familier og deres netværk.

  Det betyder at:

  • Vi insisterer aktivt på samarbejde med børn, unge og deres familier i at skabe de gode indsatser
  • Vi iværksætter helhedsorienterede individuelle indsatser i et udviklingsperspektiv
  • Vi stræber efter et højt fagligt niveau med inddragelse af nyudviklede metoder og ny viden til gavn for børn, unge og deres familier

  Samarbejde i hverdagslivet

  Vi samarbejder med alle der kan bidrage til positiv udvikling for børn, unge og deres familier som en del af indsatsen.

  Det betyder at:

  • Vi engagerer netværket
  • Vi opdyrker samarbejdet med de frivillige organisationer
  • Vi involverer professionelle samarbejdspartnere aktivt

  Relevante politikker og strategier:

  Der er en række relevante politikker og strategier som hver især danner baggrund for Aabenraa-modellen og som derfor naturligt er integreret i forskellig grad i modellen. De mest centrale udgør følgende:

  • Sund vækst: Vækststrategien er en tværgående strategi for, hvordan Aabenraa Kommune udvikler sig til et endnu bedre sted at bo, vokse op, arbejde og drive virksomhed i. Det er en fælles fortælling, der samler Byrådets ambitioner og giver afsæt for, hvordan vi sammen opnår Det Gode Liv.
  • Sund opvækst: Sund Opvækst er Aabenraa Kommunes sammenhængende børne-, unge- og familiepolitik. Sund Opvækst opstiller en række ambitiøse politiske målsætninger for, hvordan vi i Aabenraa Kommune skaber rammerne for Det Gode Liv for børn, unge og deres familier.
  • Investeringsstrategien
  • Strategi for Børn og Skole
  • Fællesskabets børn