Gå til hovedindhold

Værdi

Vi følger Aabenraa Kommunes værdigrundlag.

Indhold

  Hvad er vores værdier i opgaveløsningen

  Værdierne udtrykker de holdninger og den adfærd, som Aabenraa Kommune arbejder for at fremme. Værdierne gælder for alle ansatte i Aabenraa Kommune, og de skal understøtte, at kommunen bliver en attraktiv arbejdsplads for nuværende og kommende ansatte.

  Værdierne er:

  Åbenhed og dialog
  Samarbejde og medbestemmelse
  Udvikling og forandring
  Mangfoldighed og rummelighed
  Trivsel og tryghed

  Tidlig Forebyggelses grundholdninger:

  Gode intentioner

  Vi ser bag menneskers adfærd med bevidstheden om, at ingen har dårlige intentioner. Alle vil gerne lykkes og gør det bedste de kan i en hver situation.

  Åbent ståsted

  Vi stiller os et åbent og ikke-vidende sted i mødet med andre. Vi kan danne os forestillinger – og er samtidig bevidste om, at vi aldrig kan vide os sikker.

  Fællesskabet som ressource

  Den vigtigste ressource er menneskerne omkring os og de fællesskaber vi indgår i. Netværket og fællesskabet er en del af løsningen.

  Tidlig Forebyggelses værdier:

  Lethed

  Vi har fokus på lethed og at hjælpe inden for de vilkår og betingelser, der er i barnets liv.

  Udvikling

  Vi står fagligt på tæer og lærer af vores succeser og fejl. Vi er optaget af bevidst praksis, så vi bliver ved med at være hjælpsomme ind i vores kerneopgave.

  Tolerance

  Vi rummer forskellighed og uenighed og taler åbent herom. Vi har fokus på at spille andre gode og tror på alle har værdi. 

  Ansvar

  Vores ansvar er, at finde de bedst mulige løsninger ind i kerneopgaven. Vi gør hvad vi siger og tager ansvar for, at være loyale på alle niveauer. Vi positionerer os, så familie og netværk får ansvar og en aktiv rolle. 

  Sådan arbejder vi

  Arbejdet i Tidlig Forebyggelse foregår på Aabenraa Modellens indsatstrappe trin 5 og 6.

  Vi har et tæt samarbejde med almenområdet på enkeltsags niveau og omkring udvikling af nye tilbud.

  Samarbejdspartnere, Børn, unge og deres familier kan henvende sig. Inden opstart foretages en screening, her dog undtaget åben anonym rådgivning.

  Der arbejdes med bred inddragelse af både det private og professionelle netværk via Netværksinddragende metoder og den løsningsfokuserede tilgang.

  Ved hjælp af FIT har vi kontinuerligt fokus på dialog med børn, unge og familier omkring deres oplevelse af trivsel og effekten af vores indsats. Desuden anvendelses dette til vores resultatdokumentation.

  Vi har stor fokus på formidling ved at anvende grafisk facilitering og et Fælles Sprog, som alle kan forstå, både i tale og på skrift. 

  De strategiske spor for Børn og Familieområdet danner grundlag for de forandringer og løbende justeringer i vores arbejde. For at sikre effekten af vores tilbud arbejder vi i familien omkring barnet / den unge. Dette er en forudsætning for ex. at ændre det der er årsag til mistrivslen.