Gå til hovedindhold

Teamet

Tidlig Forebyggelse er en institution under Aabenraa Kommunes Børn og Familieafdeling.

Smiley bold i hånd.

Indhold

  Vi er et forebyggende tilbud for familier, børn og unge i alderen 0-17 år.  

  I Tidlig Forebyggelse møder du pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre relevante fagligheder, der med hver deres forskellige udgangspunkt er udvalgt til at arbejde med de problematikker vi møder.

  I Tidlig Forebyggelse vægtes barnets eller den unges tilknytning til hjem, netværk, daginstitution, skole og fritidsinteresser højt. Familien og netværket anerkendes som de mest værdifulde i børn og unges liv. Vi har derfor fokus på at finde ressourcer i familiens netværk, som inddrages i løsningen af udfordringerne.

  Tidlig Forebyggelse tilbyder afgrænset og fokuseret samtaleforløb - både individuelt, med familier og gruppeforløb. Vi tilbyder rådgivning og vejledning til familier med barnets perspektiv i fokus.

  I forløbet arbejder vi ud fra mål, der er opsat i samarbejde med familien/barnet/den unge. I Tidlig Forebyggelse er vi er optaget af, at tilpasse forløbet familiens ønsker og behov, således forløbet opleves meningsfuldt.

  Sammen vurderer vi hvad det rigtige tilbud er for jeres familie.

  Du/I er altid velkommen til at ringe til os hvis du ønsker en Åben Anonym Rådgivning. Se mere under Åben anonym rådgivning.